Kullanıcı Sözleşmesi

1. Taraflar, Konu ve Kapsam

İşbu Üyelik Sözleşmesi (bundan böyle SÖZLEŞME olarak anılacaktır), bu sitenin her türlü mülkiyet hakkı sahibi olan MOS İNTERNET TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ. ile (bundan böyle MOS Ya da ŞİRKET olarak anılacaktır) bu firma tarafından işletilen www.senyapsensat.com internet adresinde (bundan böyle SİTE olarak alınacaktır) sunulan hizmetlerden faydalanmak isteyen alıcı ve/veya satıcı sıfatına sahip gerçek veya tüzel kişi (bundan sonra ÜYE, KULLANICI, SATICI veya ALICI olarak anılacaktır) arasında geçerli olup siteye üye olmak için gerekli hüküm ve şartları belirtmektedir.

Bu SİTE de sunulan hizmetlerden belli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde SİTE ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi İşbu Üyelik Sözleşmesi kurallarının tamamını okuduğunu, içeriğini anladığını, tüm hükümleri kabul ettiğini ve onayladığını beyan ve taahhüt eder.

MOS, Bu sözleşmede belirtilen koşulları ÜYE, KULLANICI, SATICI ve ALICI ya herhangi bir kişiye ihbarda ve bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir. Yapılan her değişikliği SİTE hizmetlerinden yararlanan ve SİTE ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır. Bahsi geçen değişikliklerde belirtilen hususlara uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2. Tanımlar

MOS: MOS İNTERNET TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ.

ÜYE, KULLANICI: Siteye üye olan ve sitede sunulan hizmetlerden, işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi

SATICI: SİTE nin sunduğu hizmetlerden yararlanmak sureti ile kullanıcılara yönelik olarak hukuken mülkiyetine sahip bulunduğu mal veya hizmetleri satışa arz eden KULLANICI

ALICI: SİTE nin sunduğu hizmetlerden yararlanmak sureti ile SATICI nın satışa arz ettiği ürünleri satın alan KULLANICI

SİTE : www.senyapsensat.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi.

3. Ücretler

SİTE ye ALICI veya SATICI olarak üye olmak ücretsizdir. ALICI veya SATICI, SİTE kullanımı için hiçbir ücret ödemez. SATICI ürün satışı sonrası SİTE'ye satıştan bir komisyon ücreti de ödemez.

Bu anlaşmayı kabul ederek KULLANICILAR, aralarında doğan her türlü yükümlülüğü ve/veya kanuni zorunlulukları yerine getireceklerini kabul ederler.

4. Kullanım ve Üyelik Şartları

SİTE ye üye olabilmek için, İşbu Sözleşmeyi kabul etmekle birlikte;

a) gerçek kişi ÜYE ler 18 yaşından büyük olduğunu,
b) bu sözleşmeyi yapabilmek için gereken fiil ehliyetine sahip olduğunu,
c) tüzel kişi ÜYE ler ise bu sözleşmenin yetkili kişiler tarafından kabul edildiğini, ve tüzel kişi için bağlayıcı olduğunu kabul ve beyan ederler.

ÜYE bu SÖZLEŞMEYİ kabul ederek sitede sağlanan hizmetleri kullanmada ve siteye girişinde doğabilecek her türlü sorumluluğu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MOS herhangi bir gerekçe göstermeye gerek duymadan geçici veya sürekli olarak üyeliğinizi geçersiz kılma, hizmet vermeyi kesme hakkına sahiptir.

ÜYE nin kendisine ait bilgileri koruma sorumluluğu ÜYE nin kendisine aittir. ÜYE bu bilgilerini üçüncü şahıslara açıklayamaz. Açıkladığı takdirde doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur. Bilgilerinin üçüncü şahısların eline geçtiğini öğrenirse MOS'a bildirmek zorundadır. MOS bunun sonucu olarak kişinin üyeliğini geçici veya sürekli olarak geçici kılma hakkına sahiptir.

ÜYE siteye girebilmek için gerekli ekipmanı edinmekten kendisi sorumludur.

5. Şirketin Görev ve Sorumlulukları

a) SİTE, SATICI ların ürünlerini sergiledikleri, ve ALICI ların ürünün ücretini SATICI ya ödemek suretiyle satın aldıkları bir sanal e-ticaret platformudur. ŞİRKET, SİTE aracılığı ile sadece bu platform yerinin yöneticisidir. ALICI ve SATICI arasındaki hiçbir işlemde, ŞİRKETİN ayrıca taraf olduğu özel anlaşmalar hariç hukuki veya ticari hiçbir sorumluluğu yoktur.

b) ŞİRKET, KULLANICILAR a herhangi bir teminat vermez. KULLANICI yorumları siteyi kullanan üyeler tarafından yazılan ilgili alışverişlere dair şahsi yorumlarıdır. ŞİRKET hiçbir şart altında kullanıcı referans bilgilerinin ÜYELER tarafından kullanılması sonucu ortaya çıkabilecek maddi-manevi zararlardan sorumlu değildir.

c) ŞİRKET Hiçbir şart altında gerçekleşen ticarete taraf değildir. Sergilenen ürünlerin kalitesi, güvenilirliği, yasallığı, ürünün tanıtımında kullanılan yazılı-görsel açıklamaların doğruluğu veya tamlığı ŞİRKET i bağlamaz. ŞİRKET Hiçbir şart altında eksik-yanlış bilgiden dolayı hiçbir isim veya gerekçe altında sorumlu tutulamaz.

d) Sergilenen ürünlerle ilgili hertürlü yasal sorumluluk SATICI ya aittir, ŞİRKET site içerisinde sergilenen ürünlerle ilgili hiçbir yükümlülüğe sahip değildir.

e) ŞİRKET, SATICI ve ALICI'nın SİTE üzerinden fiyat ve kargo konusunda anlaşarak, SATICI'nın ürününü satması, ALICI'nın da bu ürünü satın almasını sağlayan bir platform sunar. Satın alma işlemi ve ödeme şekli SATICI ve ALICI'nın kendi aralarında SİTE üzerinden veya farklı ortamlardan konuşarak vardıkları anlaşmaya bağlıdır. ŞİRKET hiçbir şekilde bu anlaşmadan dolayı ortaya çıkabilecek maddi-manevi zararlardan sorumlu tutulamaz.

6. Kullanıcının Sorumlulukları

a) KULLANICI bu sözleşmede bahsedilen tüm işlemleri gerçekleştirirken, iş bu sözleşmenin yanısıra halen yürürlükte bulunan ilgili tüm kanun, tüzük ve yönetmeliklere uymayı, aksi halde oluşabilecek her türlü cezayı ödemeyi, ŞİRKET i hiçbir nedenle sorumlu tutmamayı ve tazminat talep etmemeyi peşinen kabul ve taahhüt eder.

b) KULLANICI, SİTE nin geçici veya sürekli olarak çalışmıyor olmasından dolayı ŞİRKET ten hiçbir talepte bulunamaz.

c) ALICI-SATICI ürünü almayı-satmayı kabul etmesiyle birlikte satış şartlarını da kabul etmiş sayılır. İstisnai durumlar hariç, alınan veya siparişi verilen bir ürünün alınmasının veya satılmasının-yapılmasının iptali durumu söz konusu değildir. Bu SÖZLEŞME kapsamında bahsedilen istisnai durumlar; SATICI-ALICI kimliğinin belli olmaması veya ulaşılamaması, ürünün açıklama kısmında yapılan değişiklikler, SATICI veya ALICI için karşıdaki kişinin gerçek kişi olmadığının düşünülmesi durumunda hemen SİTE yöneticisine haber verilmesi gerekmektedir. ŞİRKET bu nedenle doğacak herhangi bir durumdan sorumlu tutulamaz, hiçbir yükümlülüğe sahip değildir.

d) SATIŞ yapan kullanıcı sattığı ürün için bir fiyat belirlemek zorundadır.

e) KULLANICILAR ın SİTE'de verilen hizmetlerle bağlantılı olarak kötü niyetli veya kanunlara aykırı davranışlar sergilemesi durumunda KULLANICILAR ın üyeliği, ŞİRKET in takdiri olmak üzere geçici olarak veya tamamen iptal edilebilir. Üyeliğin ŞİRKET tarafından sona erdirilmesi halinde KULLANICILAR SİTE hizmetlerinden yararlanamazlar.

f) SATICI ürünü gönderdiğini ispat etmekle yükümlüdür. SİTE gerekli durumlarda SATICI dan kargo fişi isteyebilir.

g) ALICI siparişin ücretini bankaya ödediğini ispatlamakla yükümlüdür. SİTE gerekli durumlarda banka dekontu isteyebilir.

h) KULLANICI, her istendiğinde kimliğini doğru olarak ibraz etmek zorundadır.

ı) KULLANICI, üçüncü tüzel veya özel kişilerin telif haklarını ihlal edemez.

i) KULLANICI, SİTE nin çalışmasını olumsuz etkilemek amacıyla hiçbir faaliyette bulunamaz.

j) KULLANICI, SİTE deki ürünlere manipülasyon amaçlı sipariş veremez.

k) KULLANICI, ŞİRKET in yürürlükteki herhangi bir kanun veya yönetmeliği ihlal etmesine neden olacak bir ürün sergileyemez.

7. Gizlilik Politikası

Üyelerin siteye kayıt esnasında ve sonrasında vermiş oldukları bilgiler, üyenin onayı dışında ve aşağıda belirtilen haller haricinde üçüncü kişilere açılmayacaktır.

Sadece Türk Ceza Kanunu veya 5651 sayılı Kanun veya 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında kanun gereği yargı mercilerinin ve\veya devlet kurum ve kuruluşlarının talebi halinde derhal; gerçek ve tüzel kişilerin talebi halinde ise uygun görüldüğü takdirde; Üye'nin iznine gerek olmaksızın Üye ile ilgili talep edilen bilgileri ifşa etme hakkına sahip olacaktır.

8. Ürünler

Hizmetin konusunu oluşturan ürünler, ÜYE tarafından tamamen el işi \ el yapımı olarak satışa sunulan ürünlerdir. SİTE de markalı ürünler satılamaz. ÜYE nin kedisine ait olan markaya SİTE de sergilenmesi esnasında gerek görsel gerek yazılı tanıtıcı bilgilerin arasında hiçbir şekilde yer verilemez.

ÜYE tarafından markalı ürünler üzerinde yapılacak herhangi bir değişiklikten, bu şekilde satılan ürünlerden doğan yasal sorumluluktan hiçbir şekilde ŞİRKET sorumlu değildir. Bu değişiklikler sebebiyle doğabilecek her türlü fikri ve sinai mülkiyet ihlallerinden, bu ihlallerden dolayı üçüncü şahısların uğrayabileceği her türlü zarardan ve doğabilecek hukuki ve cezai tüm sorumluluklardan SATICI üye tek başına sorumludur.

9. Yasaklı Ürünler, Yasak Davranışlar ve Sorumluluklar

SATICI, SİTE üzerinden kişi beden ve ruh sağlığına veya çevreye zararlı ve tehlikeli olan malları, mülkiyet ve\veya fikri ve sinai mülkiyet hakları başkasına ait olan ürünleri, yasaklı, müstehcen ve pornografik ürünleri, alkollü içecekleri-yiyecekleri, satışı veya kullanımı reçeteye bağlı her türlü ilaç ile uyuşturucu veya uyarıcı madde kapsamına giren ve bağımlılık yaratan bilumum maddeleri, silah veya patlayıcı maddeleri ve bunların yapımına ilişkin ürünleri, satışı devlet iznine tabi ürünleri, kaçak ürünleri, sahte\korsan ürünleri, dinleme cihazlarını, canlı hayvanları, insan organlarını, hisse senedi, bono ve tahvilleri, tütün mamüllerini ve satışı ilgili yasalar tarafından yasaklanmış olan diğer ürünleri satamaz.

SİTE, bu gibi ürünleri satan SATICI nın kendisine bildirmeden ÜYE liğini silebilir.

10. Sözleşmenin Geçerlilik Süresi, Sözleşme Değişikliği ve Sözleşmenin Feshi

İşbu Sözleşme; ÜYE SİTE ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arasında hüküm ve sonuçları doğurmaya devam edecektir. ÜYE nin SİTE den ayrılması halinde sona ermiş sayılacaktır.

İşbu Üyelik Sözleşmesi zaman içinde ŞİRKET tarafından tek taraflı güncellenebilir. ÜYE ler SİTE ye her giriş yaptıklarında güncellenmiş sözleşmeyi aynen kabul etmiş sayılırlar.

ŞİRKET, ÜYE leri İşbu Sözleşmedeki maddeleri ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıdaki sayılı hallerde, sözleşmeyi tek taraflı olarak fesh edebilecek ve ÜYE ler, fesih sebebiyle, ŞİRKET in uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaklardır. Fesihten dolayı KULLANICI hiçbir hak talebinde bulunamayacağını peşinen kabul ve taahüt eder.

a) Yasaklı Ürünler olarak belirtilen ürünlerin SATICI tarafından SİTE de satışa sunulması

b) ÜYE nin kendisine ait olan hesabı başkasına satması, devretmesi, kullanıma açması.

c) ÜYE nin üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden veya etme tehlikesi bulunan, küçük düşürücü, tartışmaya sebebiyet veren mesaj yazması

d) SATICI nın sattığı ürünlere ilişkin ALICI lardan sürekli şikayet gelmesi, SATICI nın sürekli olarak ürünleri zamanında teslim etmemesi, SİTE de yayınladığından farklı ürün göndermesi.

11. Tarafların Bağımsızlığı

KULLANICI ve ŞİRKET, hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında bir ortaklık veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. Buna göre, bu SÖZLEŞME sonucunda bir işçi-işveren, ortaklık hakkı doğmaz.

12. Uyuşmazlıkların Çözümü

Taraflar arasında yapılan bu Üyelik Sözleşmesinin yorum ve icrasından doğan ve karşılıklı müzakereler yolu ile halledilemeyen bütün uyuşmazlıkları T.C. İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri bakmaya yetkili olacaktır.

13. Telif Hakları

senyapsensat.com un ürettiği görsel, yazılı ve diğer türdeki içeriklerin hakları tamamen ŞİRKET e aittir. Hiçbir şekilde basılı veya elektronik bir ortamda izinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz. SENYAPSENSAT.COM fikri mülkiyet ve telif haklarını saklı tutmaktadır.